Calendarul general al Admiterii 2019

CALENDARUL ADMITERII 2019

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv iulie şi septembrie 2019, conform următorului calendar:

Sesiunea iulie 2019:

◆  24 iunie – 29 iulie – înscrierea candidaților

◆  30 iulie – afișarea rezultatelor

◆  31 iulie - formularea contestațiilor

◆  1 august – afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2019, conform următorului calendar:

◆ 02 - 26 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 27 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 28 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

Admiterea la studiile universitare de licență pentru toate programele din cadrul domeniului SĂNĂTATE se organizează, conform următorului calendar:

◆ 8 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților

◆ 30 iulie – susținerea testului de admitere si afișarea rezultatelor

◆ 31 iulie – formularea contestațiilor

◆ 1 - 2 august – afișarea solutionarii contestatiilor si confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

◆ 3 – 4 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afisarea rezultate finale.

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie se va organiza a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2019, conform următorului calendar:

◆ 02 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 23 septembrie – susținerea testului de admitere si afișarea rezultatelor

◆ 24 septembrie – formularea contestațiilor

◆ 25 - 26 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

◆ 27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

 

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2019, conform următorului calendar:

 

◆ 1 - 31 iulie – înscrierea candidaților din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

◆  2 – 20 septembrie -  înscrierea candidaţilor

◆  4 și 11 septembrie – examen competență lingvistică

◆ 23 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi

◆ 24 septembrie – examen de specialitate

◆ 24 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 25 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

 

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admission@uvvg.ro