Calendarul general al Admiterii 2021

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, MASTERAT ŞI DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

 

I.    FACULTĂŢILE DIN DOMENIILE NONMEDICALE

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2021, conform următorului calendar:

sesiunea iulie 2021:

  05 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

  31 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

01 august – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii

  5 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

sesiunea de admitere din septembrie 2021 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2021, conform următorului calendar:

30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

 

II.    ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DIN CADRUL DOMENIULUI SĂNĂTATE

 

Admiterea la studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ  se organizează prin susținerea online a unui test grilă accesand platforma de examene a Universitatii de Vest ”Vasile Goldis” din Arad disponibila la adresa https://examene.uvvg.ro sau cu prezenţă (onsite), în funcţie de situaţia epidemiologică la data susţinerii, conform următorului calendar:

5 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

31 iulie – susținerea testului de admitere

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

La studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) candidații sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

5 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

29 - 30 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

Admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata studiilor de 3 ani (180 de credite) din domeniul Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

5 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ  se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 prin susținerea online a unui test grilă accesand platforma de examene a Universitatii de Vest ”Vasile Goldis” din Arad disponibila la adresa https://examene.uvvg.ro sau cu prezenţă (onsite), în funcţie de situaţia epidemiologică la data susţinerii, conform următorului calendar:

30 august – 19 septembrie – înscrierea candidaților

21 septembrie – susținerea  testului de admitere

21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

22 - 25 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

30 august – 19 septembrie – înscrierea candidaților

20-21 septembrie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

22 - 25 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

III.    ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2021, conform următorului calendar:

28 iunie - 30 iulie – înscrierea candidaților din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

  30 august – 17 septembrie -  înscrierea candidaţilor români şi a candidaţilor din state membre ale Uniunii Europene şi ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

20 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi

22 septembrie – examen de specialitate

23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

24 septembrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

IV.    ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DPPD)

Admiterea la programele de formare psihopedagogică (DPPD) se organizează pe baza susţinerii unui examen/interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie, în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2021, conform următorului calendar:

Nivel I Post Universitar și Universitar, Nivel II  Post Universitar și Universitar, Cursuri Post Universitare: Psihopedagogie Specială Școlară şi Management Școlar:

07 iunie - 29 iulie 2021 - înscrierea candidaţilor pe platforma online (sau la secretariatul DPPD)

30 iulie 2021 ora 9.00 – examen de admitere de tip colocvial (interviu)- online

30 iulie 2021 - afişarea rezultatelor şi formularea contestaţiilor

31 iulie 2021 – afișarea rezultatelor finale.

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2021, conform următorului calendar:

01 - 27 septembrie 2021 - înscrierea candidaţilor la sediul DPPD, strada General Praporgescu, nr. 1-3,

28 septembrie 2021 – ora 10.00 – examen de admitere de tip colocvial (interviu)

28 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor şi formularea contestaţiilor

29 septembrie 2021 - afişarea rezultatelor finale.

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admission@uvvg.ro