Calendarul general al Admiterii 2022

 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT

 

  1. FACULTĂŢILE DIN DOMENIILE NONMEDICALE
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2022, conform următorului calendar:

sesiunea iulie 2022:

◆  04 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆  30 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆  01 august – formularea și afișarea rezultatelor contestațiilor

◆ 01 august – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 4 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  5 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

 

sesiunea de admitere din septembrie 2022 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2022, conform următorului calendar:

◆ 26 august - 20 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 22 septembrie – 23 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 23 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 24 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

 

 

  1. ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DIN CADRUL DOMENIULUI SĂNĂTATE

 

Admiterea la studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ  se organizează prin susținerea unui test grilă accesand cu prezenţă (onsite), conform următorului calendar:

◆ 4 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 1 august – susținerea testului de admitere, afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 2 – 3 august - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 3 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 4 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆ 5 august – afișarea rezultatelor finale

 

La studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) candidații sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

◆ 4 aprilie – 25 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 26 - 27 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

◆ 28 iulie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 29 iulie – afișarea solutionarii contestatiilor

◆ 1 – 2 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 2 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 3 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate (prima etapă de redistribuire)

◆ 4 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate (a doua etapă de redistribuire)

◆ 5 august – afișarea rezultatelor finale

 

Admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata studiilor de 3 ani (180 de credite) din domeniul Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆  4 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 1 august – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

◆ 2 – 3 august - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 3 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 4 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆ 5 august – afișarea rezultatelor finale

 

                                                                               

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ  se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 prin susținerea unui test grilă cu prezenţă (onsite), conform următorului calendar:

◆  29 august – 18 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 20 septembrie – susținerea testului de admitere, afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 21 - 22 septembrie – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 22 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  23 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆  24 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

◆ 29 august – 17 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 18 - 19 septembrie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

◆ 20 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 21 - 22 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 22 septembrie neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 23 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupate

◆ 24 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆ 29 august - 18 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 20 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 21 - 22 septembrie - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 22 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  23 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆  24 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

 

  1. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2022, conform următorului calendar:

◆ 27 iunie - 29 iulie – înscrierea candidaților din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

◆  29 august – 16 septembrie -  înscrierea candidaţilor români şi a candidaţilor din state membre ale Uniunii Europene şi ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

◆ 19 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi

◆ 23 septembrie – examen de specialitate

◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 23 septembrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

  1. ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DPPD)

Admiterea la programele de formare psihopedagogică (DPPD) se organizează pe baza susţinerii unui examen/interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie, în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2022, conform următorului calendar:

Nivel I Post Universitar și Universitar, Nivel II  Post Universitar și Universitar, Cursuri post universitare: Psihopedagogie Specială Școlară

1iunie - 22 iulie  - înscrierea candidaţilor pe platforma online (sau la secretariatul DPPD)

27iulie ora 10.00 – examen de admitere de tip colocvial (interviu)- online

28 iulie afişarea rezultatelor şi formularea contestaţiilor

29 iulie – afișarea rezultatelor finale.

 

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2022, conform următorului calendar:

29 august - 23 septembrie – înscrierea candidaţilor pe platforma online (sau la secretariatul DPPD)

27 septembrie 2022 – ora 10.00 – examen de admitere de tip colocvial (interviu)

28 septembrie 2022 - afişarea rezultatelor şi formularea contestaţiilor

29 septembrie 2022 - afişarea rezultatelor finale.

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro