Anunt privind desfasurarea examenului de admitere SEPTEMBRIE 2022 si confirmarea locurilor

DRAGI CANDIDAŢI,

 

Conducerea Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad vă mulțumește că ați ales să candidaţi la admitere la o universitate de prestigiu și vă urează mult succes!

Concursul de admitere se va desfășura ONSITE (cu prezenţă) în data de 20 septembrie  2022 (marţi) începând cu ora 10.00, ora României (GMT+2) în Campusul Universitar, strada Liviu Rebreanu nr. 86, Arad

Intrarea candidaţilor în săli se va face la ora 8.30.

La intrarea în săli toţi candidaţii se vor legitima cu un act de identitate/pasaport si legitimatia de concurs.

  • Programul de studii Medicină dentară – Aula Universitară “Aurel Ardelean”
  • Programul de studii Farmacie – etajul I, sala B10
  • Programul de studii Asistenţă medicală generală – etajuI I, sala B11

 

Concursul de admitere de desfășoară cu prezenţă fizică (on site) pe bază de test grilă  cu un număr de 60 de întrebări pentru programele de studii Medicină dentară, 45 de întrebări pentru programul de studii Farmacie si 30 de întrebări pentru programul de studii Asistenta medicală generală         

Durata examenului de admitere este de 3 ore pentru programele de studii Medicină dentară şi Farmacie şi 2 ore pentru Asistenţă medicală generală.

Rezultatele obţinute de candidaţi fi comunicate, pe loc, după încheierea de către toţi candidaţii a examenului, iar afişarea ierarhizării candidaţilor se va face în termen de 2 ore de la  comunicarea punctajelor obţinute, la finalizarea corectării tuturor lucrărilor.

Formularea eventualelor contestații se poate face în termen de 2 ore de la afişarea ierarhizării candidaţilor şi vor fi depuse la secretariatul facultăţii împreună cu dovada achitării taxei de contestații (300 lei).

Rezultatul soluționării contestațiilor se comunică în aceaşi zi.

În perioada 21 – 22 septembrie 2022 se va realiza confirmarea locului prin depunerea la secretariatul facultăţii a următoarelor documente:

◄ dovada de achitare taxei de școlarizare pentru anul universitar 2022 – 2023

◄ pentru cetăţenii străini din state membre ale Uniunii Europene dovada de achitare a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2022 – 2023 şi dovada achitării taxei de procesare a dosarului în cuantum de 1.300 lei

◄ contractul de studii semnat de candidat în două exemplare

◄ dosar plic cu documentele încărcate pe platformă în format fizic; diploma de bacalaureat se va depune în original.

 

Taxa de şcolarizare se poate achita în următoarele conturi, cu următoarele menţiuni: numele şi prenumele candidatului admis, facultatea şi programul de studii, taxa de şcolarizare anul I

RO74 RNCB 0015 0281 5252 0001 - pentru contul de LEI, deschis la BCR Sucursala Arad

RO37 WBAN 2511 0000 0290 7491 - pentru contul de LEI, deschis la Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad.  

Taxele de şcolarizare pentru anul I de studii, an universitar 2022 – 2023 sunt următoarele:

  • Medicină dentară – 15.500 lei
  • Farmacie – 9.250 lei
  • Asistenţă medicală generală – 6.500 lei

sau în euro în următoarele conturi:

RO17WBAN2511022002907491 - pentru contul de EUR, deschis la Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad, SWIFT: WBANRO22XXX

RO47RNCB0015028152520002 - pentru contul de EUR, deschis la BCR Sucursala Arad, SWIFT: RNCB RO BU

 

Precizări privind plata taxelor:

La taxele in lei , daca plata se efectueaza dintr-o valuta straina, atunci trebuie tinut cont de cursul valutar, valuta plata = valoare taxa de scolarizare an I lei.

La taxele in euro , daca plata se efectueaza dintr-o valuta diferita de euro, atunci trebuie tinut cont de cursul valutar, valuta plata = valoare taxa de scolarizare an I euro.

 

În data de 23 septembrie se va realiza redistribuirea candidaţilor pe locurile neconfirmate.

În data de 24 septembrie 2022 se vor afișa rezultatele finale după confirmarea locurilor, candidații  care nu confirmă locul vor fi declarați RESPINȘI.

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2022 – 2023 se va desfăşura în data de 25 SEPTEMBRIE 2022, ora 17.00 la Palatul Cultural iar activităţile didactice vor începe în data de 26 septembrie 2022.

Vă aşteptăm cu drag!

 

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro