Despre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Înfiinţată în anul 1990, în cei peste 30 de ani, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene,transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, fiind afiliată la organizaţii internaţionale printre care: Asociaţia Universităţilor Europene – EUA, Magna Charta Observatory, Consorţiul European „Carolus Magnus”, Conferinţa Rectorilor Danubieni – DRC,Asociaţia Universităţilor Transcarpatice – ACRU, Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi – IAUP, Academia Europenă de Ştiinţe şi Arte din Salzburg – Austria, Uniunea Universităţilor Euro-asiatice EURAS şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor – FEDE, organism participativ la lucrările Consiliului Europei.

Sub egida Senatului Universităţii, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, inovativă şi multiculturală, desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA, Centrul de Cercetări Socio-Umane, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”.

Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Dezvoltarea instituţională a Universităţii noastre este şi va rămâne una meritorie, racordată organic aşteptărilor mentorului său spiritual, Vasile Goldiş, membrilor fondatori ai comunităţii locale, distinsului corp academic, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor noştri.

Prestigiul de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, Algeria, Tunisia, Ungaria, Suedia şi din alte părţi ale lumii studiază medicina în limba română sau în limbile franceză şi engleză.

De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit parteneră a peste 50 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Consecventă crezului său tradiţional, „Prin noi înşine!”, universitatea arădeană are larg deschise porţile sale către tinerii doritori să urmeze cursurile învăţământului superior, membrilor şi organizaţiilor comunităţii arădene, care au acordat şi acordă sprijin dezvoltării unei instituţii academice comunitare cum este cea a noastră. Totodată, doresc să adresez mulţumiri tuturor celor care împărtăşesc filosofia patronului spiritual al UVVG şi să îi invit, cu gratitudine, să împartă bucuriile şi provocările cu corpul academic al Universităţii, la diferite manifestări ştiinţifice şi culturale organizate în aulele şi sălile de curs din Campusul Universitar.

Rector
Prof. univ. dr. Cotoraci Coralia Adina

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro