Înscrieri la DPPD

DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (DPPD)

CALENDARUL DESFASURARII EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025 IN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGATIRE A PERSONALULUI DIDACTIC (D.P.P.D.)

 

 

Sesiunea iulie 2024:

8 aprilie – 29 iulie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor

29 iulie  (ora 10.00) – Examen de admitere: susținerea unui interviu (eseu motivațional)

29 iulie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare, semnarea contractului de studii şi depunerea la secretariatul Departamentului a dosarului personal cu toate actele precizate în prezenta Metodologie inclusiv a dovezii achitării taxei de şcolarizare; neachitarea taxei de şcolarizare, nesemnarea contractului de studii şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

 

 

Sesiunea de admitere din septembrie 2024 se organizează doar daca nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2024, conform următorului calendar:

2 septembrie – 23 septembrie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor

23 septembrie (ora 15.00) – Examen de admitere: susținerea unui interviu (eseu motivațional)

23 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

24 septembrie  – 25 septembrie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare, semnarea contractului de studii şi depunerea la secretariatul Departamentului a dosarului personal cu toate actele precizate în prezenta Metodologie inclusiv a dovezii achitării taxei de şcolarizare; neachitarea taxei de şcolarizare, nesemnarea contractului de studii şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

 

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro