Facultatea de Științe Juridice

 

Pentru a vă înscrie la sesiunea de admitere 2024, vizitați pagina Înscrie-te la concurs nou

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2024, conform următorului calendar:

 

A. Sesiunea iulie 2024:

  8 aprilie – 29 iulie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor de la toate programele de studii universitare de licență și masterat

29 iulie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/extensiei universitare prin email până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

 

B. Sesiunea septembrie 2024:

 

Sesiunea de admitere din septembrie 2024 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2024, conform următorului calendar:

2 septembrie – 23 septembrie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor de la Facultăţile de Ştiinţe Juridice de la toate programele de studii universitare de licență și masterat

23 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

24 septembrie  – 25 septembrie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/extensiei universitare prin email până cel târziu la data de 25 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

 

Regulamentul de admitere la specializările din cadrul Facultății de Științe Juridice poate fi consultat aici

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro