Facultatea de Științe Socio-umane și Educație fizică și sport

Pentru a vă înscrie la sesiunea de admitere 2024, vizitați pagina Înscrie-te la concurs nou

Admiterea pentru ciclul universitar de licență și ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie și septembrie 2024, conform următorului calendar:

sesiunea iulie 2024:

  8 aprilie – 29 iulie (ora 12.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

29 iulie (ora 17.00) – afișarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluționarea contestațiilor se face în aceeași zi

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaților pe locurile neocupate

2 august – afișarea rezultatelor finale.

 

sesiunea de admitere din septembrie 2024 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2024, conform următorului calendar:

  2 septembrie – 23 septembrie (ora 12.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

23 septembrie (ora 17.00) – afișarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluționarea contestațiilor se face în aceeași zi

  24 septembrie  – 25 septembrie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 25 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupate

  27 septembrie – afișarea rezultatelor finale.

 

La studiile universitare de licență candidații străini (non UE) sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare, după următorul calendar:

sesiunea iulie 2024

8 aprilie – 23 iulie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

24 iulie - 25 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

26 iulie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluționarea contestațiilor se face în aceeași zi,

27 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de școlarizare și semnarea contractului de studii; (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultății prin email până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaților pe locurile neocupate

2 august – afișarea rezultatelor finale

Regulamentul de admitere la specializările din cadrul Facultății de Știinte SocioUmane, Educație fizică și sport poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro