Facultatea de Farmacie

Pentru a vă înscrie la sesiunea de admitere 2024, vizitati pagina Înscrie-te la concurs nou

 

(1) Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul Facultatii de Farmacie se face cu prezenţa fizică a candidaţilor prin susținerea unui test grilă. Excepţie fac candidaţii străini (non UE), pentru care, ierarhizarea se va face prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (Anexa 1)

(2) Admiterea pentru programele de studii ale Facultatii de Farmacie, respectiv programul de studiu FARMACIE si programul de studiu NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2024, conform următorului calendar:

(3) Admiterea la programele de studii FARMACIE respectiv NUTRIȚIE ȘI DIETETICA se organizează prin susținerea on-site a unui test grilă, dupa cum urmează:

 

SESIUNEA IULIE 2024

8 aprilie – 26 iulie (ora 17:00) – înscrierea candidaților pe platforma on-line;

29 iulie (ora 10:00) – susținerea testului de admitere, tip grilă;

29 iulie (ora 17:00) - afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea acestora; pe listele cu rezultate se vor indica numărul fişei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele) soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi;

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate;

2 august – afișarea rezultatelor finale.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024 (se organizează doar dacă au mai rămas locuri libere după sesiunea din iulie 2024)

2 septembrie – 20 septembrie (ora 17:00) – înscrierea candidaților pe platforma on-line;

23 septembrie (ora 10:00) – susținerea testului de admitere, tip grilă;

23 septembrie (ora 17:00) - afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea acestora; pe listele cu rezultate se vor indica numărul fişei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele) soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi;

24-25 septembrie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 25 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate;

27 septembrie – afișarea rezultatelor finale.

 

(4) Candidații străini (non UE) sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

 

SESIUNEA IULIE 2024

8 aprilie – 26 iulie (ora 17:00) – înscrierea candidaților pe platforma on-line;

24 – 25 iulieevaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale;

26 iulie - afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea acestora; pe listele cu rezultate se vor indica numărul fişei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele) soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi;

27-31 iulie - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate;

1 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate;

2 august – afișarea rezultatelor finale.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024 (se organizează doar dacă au mai rămas locuri libere după sesiunea din iulie 2024)

2 septembrie – 20 septembrie (ora 17:00) – înscrierea candidaților pe platforma on-line;

19 – 20 septembrieevaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale;

20 septembrie (ora 17:00) - afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea acestora; pe listele cu rezultate se vor indica numărul fişei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele şi prenumele) soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi;

21-24 septembrie - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 24 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate;

25 septembrie - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate;

27 septembrie – afișarea rezultatelor finale.

 

 

Regulamentul privind admiterea la specializările din cadrul Facultății de Farmacie poate fi consultat aici.

 

Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la specializarea din cadrul Facultății de Farmacie pot fi vizualizate aici

 

Stimați candidați, pentru a accesa materialele de pregătire pentru examenul de admitere, la specializarea ​FARMACIE, an universitar 2024/2025, va rugăm sa accesați următoarele link-uri:

•         Chimie:

 

Stimați candidați, pentru a accesa materialele de pregătire pentru examenul de admitere, la specializarea NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, an universitar 2024/2025, va rugăm sa accesați următoarele link-uri: 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro