Facultatea de Stomatologie

Pentru a va inscrie la sesiunea de admitere 2022, vizitati pagina Inscrie-te la concurs nou

Admiterea la studiile universitare de licență pentru programul din cadrul domeniului Sănătate:  MEDICINĂ DENTARĂ  se organizează prin susținerea unui test grilă accesand cu prezenţă (onsite), conform următorului calendar:

◆ 4 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 1 august – susținerea testului de admitere, afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 2 – 3 august - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 3 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 4 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆ 5 august – afișarea rezultatelor finale

 

Admiterea pentru programului de studii universitare de licență cu durata studiilor de 3 ani (180 de credite) din domeniul Sănătate: TEHNICĂ DENTARĂ  se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆  4 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 1 august – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

◆ 2 – 3 august - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 3 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 4 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆ 5 august – afișarea rezultatelor finale

 

                                                                               

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programului din cadrul domeniului Sănătate: , MEDICINĂ DENTARĂ  se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 prin susținerea unui test grilă cu prezenţă (onsite), conform următorului calendar:

◆  29 august – 18 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 20 septembrie – susținerea testului de admitere, afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 21 - 22 septembrie – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 22 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  23 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆  24 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programului din cadrul domeniului Sănătate:  TEHNICĂ DENTARĂ se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆ 29 august - 18 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 20 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 21 - 22 septembrie - confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 22 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  23 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

◆  24 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

Regulamentul privind admiterea la specializarile din cadrul Facultatii de Stomatologie poate fi consultat aici.

 

Tematica si bibliografie pentru examenul de admitere poate fi vizualizata aici

 

Puteti achizitiona carti pentru admitere 2022 prin Libraria online UVVG: http://librarie.uvvg.ro/

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro