Facultatea de Medicina

Pentru a va inscrie la sesiunea de admitere 2024, vizitati pagina Inscrie-te la concurs nou

 

Admiterea pentru programele de studii universitare de licenţă din cadrul Facultății de Medicină se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2024.

(1) Admiterea la programele de studii Medicină, Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză), Asistenţă medicală generală, și Balneofiziokinetoterapie şi recuperare se organizează cu prezenţa fizică a candidaţilor prin susținerea unui test grilă, conform următorului calendar:

 

8 aprilie – 26 iulie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

29 iulie – susținerea testului de admitere, între orele 10.00 – 13.00 pentru programele de studii Medicină, Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză) între orele 10.00 – 12.00 pentru programele de studii Asistenţă medicală generală și Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

29 iulie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale 

 

(2) Candidații străini (non UE) sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

sesiunea iulie 2024

8 aprilie – 23 iulie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

24 iulie - 25 iulieevaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale 

26 iulie – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

27 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

 

(3) Admiterea pentru programul de studii Biologie și pentru programele de master din cadrul Facultății de Medicină se desfășoară conform următorului calendar:

8 aprilie – 29 iulie (ora 12.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

29 iulie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

Art. 4

(1) În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele de studii Medicină, Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză), Asistenţă medicală generală și Balneofiziokinteoterapie şi recuperare, se organizează a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024 prin susținerea cu prezenţă fizică a candidaţilor a unui test grilă,  conform următorului calendar:

  2 septembrie – 20 septembrie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

23 septembrie – susținerea testului de admitere, între orele 10.00 – 13.00 pentru programele de studii Medicină, Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză), între orele 10.00 – 12.00 pentru programele de studii Asistenţă medicală generală și Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

23 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

24-25 septembrie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 25 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

 

(2) În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele de studii universitare de licenţă se organizează a doua sesiune de admitere pentru candidații străini (non UE) în luna septembrie 2024 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

2 septembrie – 18 septembrie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

19 septembrie - 20 septembrieevaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale 

20 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

21 septembrie – 24 septembrie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 24 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

25 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale 

 

(3) În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programul de studii Biologie și pentru programele de master din cadrul Facultății de Medicină, se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2024 conform următorului calendar:

2 septembrie – 23 septembrie (ora 12.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

23 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

24 septembrie  – 25 septembrie – confirmarea locurilor prin depunerea dosarului cu acte personale, achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii până cel târziu la data de 25 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

 

Regulamentul si metodologia de admitere pentru specializari din cadrul Facultatii de Medicina poate fi consultat aici

 

Tematica si bibliografie pentru examenul de admitere poate fi vizualizata aici

 

Stimați candidați, pentru a accesa materialele de pregătire pentru examenul de admitere, la specializarea MEDICINĂ (în limba română), an universitar 2024/2025, va rugăm sa accesați următoarele link-uri:  

 

·       Biologie: https://editura.uvvg.ro/shop/medicina/intrebari-orientative-pentru-medicina-2019-ebook/

Stimați candidați, pentru a accesa materialele de pregătire pentru examenul de admitere, la specializarea ​ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, an universitar 2024/2025, va rugăm sa accesați următorul link:

 

Stimați candidați, pentru a accesa materialele de pregătire pentru examenul de admitere, la specializarea BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, an universitar 2024/2025, va rugăm sa accesați următorul link:

 

 

 

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro