Facultatea de Medicina

Pentru a va inscrie la sesiunea de admitere 2021, vizitati pagina Inscrie-te la concurs nou

1)Admiterea la programul de studii MEDICINĂ şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ se organizează  prin susținerea on-site (cu prezenta fizica) a testului de admitere, conform următorului calendar:

5 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

31 iulie – susținerea testului de admitere

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

(2) La studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) candidații sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

5 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

29 - 30 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

(3) Admiterea pentru programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE  se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

5 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

(4) Admiterea pentru programul de studii BIOLOGIE  se face pe baza mediei ponderate între media examenului de bacalaureat (80%) şi nota de la proba Limba şi literatura română (proba scrisă) din cadrul examenului de bacalaureat (20%) în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

5 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

1 august – 4 august – august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii

5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

(1) În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programul de studiu MEDICINĂ şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 prin susținerea on-site a unui test grilă 

conform următorului calendar:

30 august – 19 septembrie – înscrierea candidaților

21 septembrie – susținerea testului de admitere

21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

22 - 25 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

(2)În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele de studii MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 1), după următorul calendar:

30 august – 19 septembrie – înscrierea candidaților

20-21 septembrie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

22 - 25 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

(3)În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programul de studii BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

(4)În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programul de studii BIOLOGIE se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 pe baza mediei ponderate între media examenului de bacalaureat (80%) şi nota de la proba Limba şi literatura română (proba scrisă) din cadrul examenului de bacalaureat (20%) în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2021 – 2022.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

REGULAMENT ADMITERE FACULTATEA DE MEDICINA

Regulamentul Admitere 2021 Facultatea de Medicină

TEMATICA EXAMEN

Tematică Admitere 2021 Facultatea de Medicină

Puteti achizitiona carti pentru Admitere 2021 prin Libraria online UVVG: http://librarie.uvvg.ro/

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admission@uvvg.ro