Cum mă înscriu?

Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere online pusă la dispoziție de Universitate, la adresa https://admitere.uvvg.ro, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă sau telefon mobil cu acces la rețeaua internet. Universitatea pune la dispoziția candidaților, prin Centrul Permanent de Informare și Înscriere, o sală dotată cu echipamentele necesare înscrierii online.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere. Completarea datelor va fi făcută online, utilizând platforma de înscriere on-line. Prin completarea cererii, candidatul își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de admitere postate pe site-ul Universității.

Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza cărții de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz a mamei.

Dupa crearea contului, candidatul va alege concursul dorit și va parcurge pașii de înscriere prin completarea și încărcarea tuturor documentelor solicitate, inclusiv achitarea online sau încărcarea dovezii de plată a taxei de înscriere.

După parcurgerea tuturor pașilor, candidatul va trimite dosarul spre validare. Comisia de admitere va verifica datele și documentele anexate, validând dosarul. 
În cazul unor neconcordanțe în acte, dosarul va fi invalid, candidatul fiind notificat și putând să își corecteze sau completeze dosarul și, iar apoi să îl retrimită spre validare. Aceste operațiuni sunt permise până la data închiderii sesiunii de înscrieri.

Fiecare candidat, după validarea înscrierii, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.

După încheierea definitivă a înscrierii, se vor întocmi liste nominale ale candidaților înscriși, în ordinea alfabetică, și vor fi afișate la loc vizibil, cu cel puțin 24 de ore înaintea de începerea probei, pe tabele tip, care vor cuprinde facultatea, programul de studiu și repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate, cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea decanului facultății.

Dacă nu reușești să te înscrii singur, poți beneficia de asistență suplimentară, inclusiv scanarea documentelor în format electronic la: 

Centrul Permanent de Înscriere și Informații

Adresa: Bd. Revoluției nr 94-96, Arad
Telefon: 0748 988 884
E-mail: admitere@uvvg.ro

Pentru informații despre admiterea candidaților străini vă puteți adresa Departamentului de Recrutare, Admitere și Marketing Educațional

Telefon : 004 0257 217 029
Email : admission@uvvg.ro

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro