Cadrul Juridic

Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învățământ superior acreditată în baza Legii nr. 240/2002, ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, a Legii educației naționale, a  Hotărârilor de Guvern privind aprobarea anuală a Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior a  domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate precum și a legislației care guvernează învățământul superior.

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, furnizează servicii de educaţie şi de cercetare în domeniul cunoaşterii ştiinţifice, şi are drept ideal, utilizarea valorilor academice în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro