Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învatamânt superior acreditată, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învătământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, a Legii Nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicată privind acreditarea instituțiilor de învăţământ superior și recunoaşterea diplomelor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii de înființare nr. 240/2002, a Legii Nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 din 18 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului Nr. 402/2016 din 2 iunie 2016 cu modificările și completările ulterioare,a Cartei Universitare avizată de MENCŞ, a Ordinului MENCŞ nr. 3619/08.04.2016 privind confirmarea doamnei prof. univ. dr. Cotoraci Coralia-Adina în funcția de rector al Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad precum și a legislației în vigoare din domeniul învăţământului superior.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admission@uvvg.ro