Programe de studii de Master

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Domeniul Drept

 1. Specializarea Instituţii de drept civil şi procesual civil
 2. Specializarea Instituţii de drept penal şi procesual penal
 3. Specializarea Ocrotirea familiei şi asistenţă socială

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web

Domeniul Silvicultură

 1. Specializarea Management şi marketing forestier

Domeniul Marketing

 1. Specializarea Marketingul şi managementul firmei

Domeniul Administrarea afacerilor

 1. Specializarea Administrarea afacerilor în turism şi servicii

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea Audit şi expertiză contabilă

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Politici administrative europene

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Comunicare managerială şi resurse umane
 2. Specializarea Mass-media și comunicare publică

Domeniul Relații internaționale și studii europene

 1. Specializarea Evaluarea politicilor și programelor publice europene

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii

Domeniul Științe ale educație

 1. Specializarea Management educaţional

Domeniul Filologie

 1. Specializarea Limbi moderne aplicate în afaceri
 2. Specializarea Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Istorie şi civilizaţie europeană

Domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 1. Specializarea Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport

Facultatea de Medicină

Domeniul Biotehnologii

 1. Specializarea Biologie moleculară şi biotehnologii
 2. Specializarea Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmacomedicale

Domeniul Biologie

 1. Specializarea Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical
 2. Specializarea Ştiinţe biomedicale (în limba engleză)

Domeniul Medicină

 1. Specializarea Medicină comunitară şi sănătatea familiei
 2. Specializarea Medicină socială şi management sanitar

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro