Calendarul general al Admiterii 2020

CALENDARUL ADMITERII 2020

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2020, conform următorului calendar:

Sesiunea iulie 2020:

◆  22 iunie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆  30 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 31 iulie – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

◆  5 august – afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2020, conform următorului calendar:

◆ 01 - 23 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 24 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆25 septembrie – 26 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

◆27 septembrie – afișarea rezultatelor finale

 

Admiterea la studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ și FARMACIE  se organizează prin susținerea online a unui test grilă online accesand platforma de examene a Universitatii de Vest ”Vasile Goldis” din Arad disponibila la adresa https://examene.uvvg.ro.conform următorului calendar:

◆ 6 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 30 iulie – susținerea on-line a testului de admitere

◆ 31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

◆ 2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

◆ 5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

La studiile universitare de licență pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) candidații sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare, după următorul calendar:

◆ 6 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 29 - 30 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

◆ 31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

◆ 2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

◆ 5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

Admiterea pentru programele de studii universitare de licență din domeniul Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ și programul de studii BIOLOGIE se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆ 6 aprilie – 28 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 31 iulie - afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 1 august – afișarea solutionarii contestatiilor

◆ 2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

◆ 5 august - redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ și FARMACIE  se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2020 prin susținerea online a unui test grilă online accesand platforma de examene a Universitatii de Vest ”Vasile Goldis” din Arad disponibila la adresa https://examene.uvvg.ro.conform următorului calendar:

◆ 01 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 22 septembrie – susținerea on-line a testului de admitere

◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 24 - 26 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

◆ 27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

In cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: MEDICINĂ (în limba engleză) și MEDICINĂ (în limba franceză) se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2020 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare , după următorul calendar:

◆ 01 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 22-23 septembrie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 24 - 26 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

◆ 27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul domeniului Sănătate: BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, TEHNICĂ DENTARĂ, NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ și programul de studii BIOLOGIE se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2020 pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar:

◆ 01 septembrie – 20 septembrie – înscrierea candidaților

◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații

◆ 24 - 26 septembrie – afișarea soluționării contestațiilor și confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu

◆ 27 septembrie – redistribuirea candidaților pe locurile neocupare si afișarea rezultatelor finale

 

 

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea septembrie 2020, conform următorului calendar:

◆ 1 - 28 iulie – înscrierea candidaților din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

◆  31 august – 18 septembrie -  înscrierea candidaţilor

◆ 21 septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi

◆ 22 septembrie – examen de specialitate

◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 24 septembrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

În cazuri excepţionale, cum ar fi decretarea stării de urgenţă/alertă sau a unor restricţii/recomantări privind circulaţia pe teritoriul României, sau pe teritoriul ţărilor de unde provin candidaţii sau Conducătorii de doctorat, respectiv membri Comisiilor de admitere, ambele probe ale examenului de admitere se vor susţine online.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro