Calendarul general al Admiterii 2024

CALENDARUL DESFASURARII EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2024, conform următorului calendar:

Sesiunea iulie 2024:

8 aprilie – 26 iulie (ora 17.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor care susţin examen de admitere la programele de studii din domeniul Sănătate

8 aprilie – 29 iulie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor de la Facultăţile de Ştiinţe Juridice, Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie, Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie fizica şi sport şi a candidaţilor de la toate programele de studii universitare de masterat

29 iulie (ora 10.00) – teste de admitere grilă pentru toate programele de studii universitare de licenţă din domeniul Sănătate

29 iulie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

30 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare, semnarea contractului de studii şi depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului personal cu toate actele precizate în prezenta Metodologie inclusiv a dovezii achitării taxei de şcolarizare; neachitarea taxei de şcolarizare, nesemnarea contractului de studii şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

sesiunea de admitere din septembrie 2024 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2024, conform următorului calendar:

2 septembrie – 20 septembrie (ora 17.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor care susţin examen de admitere la programele de studii din domeniul Sănătate

2 septembrie – 23 septembrie (ora 12.00) - înscrierea on-line pe platforma a candidaţilor de la Facultăţile de Ştiinţe Juridice, Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie, Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie fizica şi sport şi a candidaţilor de la toate programele de studii universitare de masterat

23 septembrie (ora 10.00) – test de admitere grilă pentru toate programele de studii universitare de licenţă din domeniul Sănătate

23 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor pentru toate programele de studii și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

24 septembrie  – 25 septembrie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare, semnarea contractului de studii şi depunerea la secretariatul facultăţii a dosarului personal cu toate actele precizate în prezenta Metodologie inclusiv a dovezii achitării taxei de şcolarizare; neachitarea taxei de şcolarizare, nesemnarea contractului de studii şi nedepunerea dosarului personal în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

26 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

La studiile universitare de licență candidații străini (non UE) sunt admiși prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 3), după următorul calendar:

sesiunea iulie 2024

8 aprilie – 23 iulie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

24 iulie - 25 iulie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

26 iulie – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

27 iulie – 31 iulie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 31 iulie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

1 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

2 august – afişarea rezultatelor finale

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele de studii universitare de licenţă se organizează a doua sesiune de admitere pentru candidații străini (non UE) în luna septembrie 2024 prin evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale, conform grilei de evaluare (anexa 3), după următorul calendar:

2 septembrie – 18 septembrie (ora 17.00) - înscrierea candidaților pe platforma on-line

19 septembrie - 20 septembrie – evaluarea performanțelor școlare și realizărilor personale

20 septembrie (ora 17.00) – afişarea rezultatelor și formularea eventualelor contestații în termen de 2 ore de la comunicarea rezultatelor; soluţionarea contestaţiilor se face în aceaşi zi,

21 septembrie – 24 septembrie – confirmarea locurilor prin achitarea taxei de şcolarizare şi semnarea contractului de studii; (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii prin email până cel târziu la data de 24 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

25 septembrie – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate

27 septembrie – afişarea rezultatelor finale

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro