Facultatea de Stiinte Socio-umane si Educatie fizica si sport

Inscrierile se fac online pe:  https://admitere.uvvg.ro/

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2021, conform următorului calendar:

sesiunea iulie 2021:

  05 aprilie – 30 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

  31 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

01 august – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii

  5 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

sesiunea de admitere din septembrie 2021 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2021, conform următorului calendar:

30 august - 24 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

25 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

26 septembrie – 28 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii

29 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale.

 

Consulta aici regulamentul de Admitere 2021 a Facultatii de Stiinte Socio-Umane, Educatie fizica si sport.

 

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admission@uvvg.ro