Facultatea de Stiinte economice, Informatica si inginerie

Inscrierile se fac online pe:  https://admitere.uvvg.ro/

  1. FACULTĂŢILE DIN DOMENIILE NONMEDICALE

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv  iulie şi septembrie 2022, conform următorului calendar:

 

sesiunea iulie 2022:

◆  04 aprilie – 29 iulie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆  30 iulie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆  01 august – formularea și afișarea rezultatelor contestațiilor

◆ 01 august – 4 august confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 4 august; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆  5 august – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

 

sesiunea de admitere din septembrie 2022 se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2022, conform următorului calendar:

◆ 26 august - 20 septembrie – înscrierea candidaților pe platforma on-line

◆ 21 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor

◆ 22 septembrie – 23 septembrie confirmarea locului prin achitarea integrală sau rata I a taxei de școlarizare pentru anul I de studiu și semnarea contractului de studii; dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii/filialei prin email până cel târziu la data de 23 septembrie; neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

◆ 24 septembrie – redistribuirea candidatilor pe locurile neocupate si afișarea rezultatelor finale

 

Regulamentul de admitere la specializarile din cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie poate fi consultat aici

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro