Termeni si conditii

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Redăm în cele ce urmează termenii si condițiile de utilizare a platformei online de înscriere la examenele de admitere organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad este proprietara site-ului admitere.uvvg.ro.

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformei online de înscriere la examenul de admitere, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează:

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web si a paginii acestuia care cuprinde platforma online de înscriere la examenul de admitere organizat  de Universitatea  de Vest „Vasile Goldis” din Arad,sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea  de Vest „Vasile Goldis” din Arad pune la dispoziția celor direct interesați de examenul de admitere informațiile din platforma online de înscriere la acest examen prin intermediul acestui site web în scop informativ general. 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu poate fi răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere  sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma aplicării online la acest examen și a veridicității şi legalităţii  informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a fi eliminat din cadrul examenului de admitere, fiind singurul responsabil de veridicitatea, legalitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea înscrierii la examenul de admitere.

 

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

Vă aducem la cunoștință faptul că taxele achitate on line prin intermediul acestui site nu se returnează.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment, fără notificare prealabilă, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune, pentru a fi informat la zi cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad vă solicită să divulgați date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul  de admitere , fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5343.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere din sesiunea iulie 2018 cuprinsă în cadrul acestui website a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre examenul de admitere  și în general pentru a oferi informații despre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro