Anunt privind admiterea septembrie 2020 la specializarile Balneofiziokinetoterapie și recuperare,Tehnică dentară și Nutriție și dietetică

Pentru programele de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare Tehnică dentară și Nutriție și dietetică admiterea se va face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat, iar în cazul existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, departajarea se va face în funcţie de media generală a anilor de liceu .

 

Afișarea rezultatelor se va face în data de 22 septembrie 2020.

 

Formularea eventualelor contestații se va putea face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Contestațiile vor fi trimise pe adresele de email a secretariatelor împreună cu dovada achitării taxei de contestații.

La data de 23 septembrie vor fi afișate rezultatele în urma soluționării contestațiilor.

 

            În perioada 23 – 26 septembrie 2020 se va realiza confirmarea locului prin trimiterea pe una dintre următoarele adrese de email a dovezii de achitare integrale a taxei de școlarizare și a contractului de studii semnat de candidat:

medicina@uvvg.ro

medicinadentara@uvvg.ro

farmacie@uvvg.ro

 

În data de 27 septembrie 2020 se va realiza redistribuirea candidaților pe locurile neconfirmate (neocupate) și afișarea rezultatelor finale.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro