Anunt privind sustinerea examenului de admitere septembrie 2020 la specializariile Medicina, Medicina dentara, Farmaice

În atenția candidaților la admitere pentru programele

Medicină, Medicină dentară și Farmacie

sesiunea SEPTEMBRIE 2020

 

            Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 septembrie 2020 (marți) începând cu ora 11.00, ora României (GMT+2).

 

            Concursul de admitere de desfășoară pe bază de test on-line cu un număr de 60 de întrebări pentru programele de studii Medicină și Medicină dentară și 45 de întrebări pentru programul de studii Farmacie.

 

            Durata examenului de admitere este de 90 de minute la care se adaugă 10 minute pentru logarea candidaților.

 

            La nota finală obținută si afisata candidatului pe platforma de examene online se va adăuga un 1 punct din oficiu.

 

            Rezultatele examenului de admitere vor fi afișate în data de 23 septembrie, după primirea raportului de monitorizare și validarea rezultatelor.

Formularea eventualelor contestații se va putea face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile vor fi trimise pe adresele de email a secretariatelor împreună cu dovada achitării taxei de contestații.

La data de 24 septembrie vor fi afișate rezultatele în urma soluționării contestațiilor.

 

            În perioada 24 – 26 septembrie 2020 se va realiza confirmarea locului prin trimiterea pe una dintre următoarele adrese de email a dovezii de achitare integrale a taxei de școlarizare și a contractului de studii semnat de candidat:

medicina@uvvg.ro

medicinadentara@uvvg.ro

farmacie@uvvg.ro

 

            În data de 27 septembrie 2020 se va realiza redistribuirea candidaților pe locurile neconfirmate (neocupate) și afișarea rezultatelor finale.

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITATEA DE NOTARE A RĂSPUNSURILOR

 

 • Toate întrebările au 5 variante de răspuns.
 • Întrebările cu un singur răspuns corect vor fi marcate cu căsuţă de tip radio buton ( întrebarea acceptă doar un singur răspuns bifat).
 • Întrebările cu răspunsuri multiple  vor fi marcate cu căsuţe de tip checkbox ( pot fi marcate mai multe răspunsuri).
 • Nu există întrebări cu toate răspunsurile corecte.
 • În cazul întrebărilor cu un singur răspuns corect, punctajul de notare a răspunsului corect este de 100%.
 • În cazul întrebărilor cu  2 răspunsuri corecte, punctajul de notare a răspunsurilor corecte este de 50%, iar a celor greşite de -33.333%.
 • În cazul întrebărilor cu  3 răspunsuri corecte, punctajul de notare a răspunsurilor corecte este de 33.333% iar a celor greşite de -50%.
 • În cazul întrebărilor cu 4 răspunsuri corecte, punctajul de notare a răspunsurilor corecte este de 25% iar a celor greşite de -100%.
 • În cazul întrebărilor cu mai multe răspunsuri corecte punctajul final pe întrebare va fi calculat automat realizand suma procentelor răspunsurilor bifate, iar în cazul în care totalul va fi negativ, întrebarea va fi punctată cu 0.
 • Nota finală se va calcula automat de către sistemul electronic adunând punctajele obţinute la toate întrebările din grilă.
 • Nota maximă afişată de sistemul electronic va fi nota 9.
 • Nota se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
 • Calcularea notei  finale se va face adăugând la nota generată de calculator punctul din oficiu.
 • Pentru promovarea probei nota minimă este cinci (5).
 • Testul grilă va fi deschis începând cu ora 11, ora ROMĂNIEI ( GMT+2), însă dacă din anumite  motive candidatul nu reuşeşte să  înceapă testul la ora stabilită, el va putea accesa si testul ulterior dar timpul de rezolvare a grilei va fi scurtat în concordanţă cu minutele întârziate.

Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților români vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 0748 988 884

Email : admitere@uvvg.ro


Pentru mai multe informații privind admiterea solicitanților străini vă rugăm să ne contactaţi la:

Telefon : 004 0257 217 029

Email : admitere@uvvg.ro